తరలి రైల్రోడ్ ట్రాక్ చేయవచ్చు, కానీ. ఇక్కడ గార్డు ప్రదేశాల్లో ట్రాలీ.

ఇది చౌక రవాణా కానీ సురక్షితం. వారికి నెడుతుంది ట్రాలీ అవసరం మానిటర్ యొక్క ఉద్యమం రైళ్లు నివారించేందుకు విపత్తు. న ట్రాలీ రైడ్ అనేక: మరియు కార్యాలయ సిబ్బంది, మరియు విద్యార్థులు.

ఛార్జీల ఇరవై సెంట్లు

నియంత్రణ ట్రాలీ మెన్ సంపాదించడానికి గురించి పది డాలర్లు ఒక రోజు. ఒకసారి రైల్వే వ్యవస్థ ఫిలిప్పీన్స్ అభివృద్ధి చేయబడింది తగినంత, కానీ ఇప్పుడు

About