మీరు కాల్ చేయవచ్చు

మద్దతుదారులు చేసింది

డాలర్లు అని కొన్నిసార్లు అసలు కంటే ఎక్కువ. నుండి డాలర్ గోల్ సహాయం, పునర్వినియోగపరచలేని టేబుల్వేర్ స్థానంలో ఉంది.

ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో

ఒక ఒక నిమిషం స్పూన్ ఫుల్ లో ఒక వేడి ద్రవ మరియు నిల్వ చేయవచ్చు రెండు మూడు సంవత్సరాల, అది వియోగం ఐదు రోజుల్లో. మీరు ఊహించుకోండి కేవలం కొన్ని దేశాలలో, బిలియన్ల పునర్వినియోగ ప్లాస్టిక్ కత్తిపీట ఉన్నాయి, దూరంగా విసిరి, ప్రతి సంవత్సరం, మరియు ఈ చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఉపసంహరణే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు. ప్లాస్టిక్ కలిగి రసాయనాలు ఆహార లేదా పానీయాలు.

బలంగా త్రోయు ఈ విషయం ఈ ఇడియట్స్

ట్వీట్ భాగస్వామ్యం పాకెట్ లింక్డ్ఇన్, సంఖ్య పెరుగుతూ చేతన ప్రజలు, మరింత ట్వీట్ భాగస్వామ్యం నిర్ధారణ: నిమ్మ సారం మరియు ద్వికార్బనితం క్యాన్సర్ కణాలు నాశనం నష్టం లేకుండా. వాస్తవం: ఎక్కువ ట్వీట్ భాగస్వామ్యం అనేక కార్యకలాపాలు, ఎల్లప్పుడూ మరింత ట్వీట్ భాగస్వామ్యం లింక్ వాటికన్ లేదా రోమన్ కాథలిక్ చర్చి సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. అవినీతి ఎక్కువ ట్వీట్ భాగస్వామ్యం లింక్ ఊహించి: నేను ఈ వ్యాసం మరియు అతిశయోక్తి లేకుండా

About