చూడాలనుకుంటే మీ హోమ్ లో సున్నితమైన, వినడానికి నవ్వు పిల్లలు, అవ్యక్తంగా. మా ధరలు సగటున ఇరవై-ఐదు క్రింద మార్కెట్. ఒక అధిక స్థాయి, సేవ యొక్క ఒక సరసమైన ధర వద్ద నిజంగా ఉంది. ప్రయత్నించారు కలిసే ప్రజలు లో మాల్స్, ఫిట్నెస్ క్లబ్బులు, సెలవులో. కొన్ని తేదీలు గురించి ఏదైనా, మరియు మేము స్కాటర్ వివిధ దిశల్లో. గా ఇప్పటికే అలసిపోతుంది. ఈ అహంకార, బొమ్మ మరియు వ్యాపార బోధకుడు కోసం సీనియర్ మేనేజర్లు, చర్చ ఎవరు మీరు వంటి ఆమె మీ యజమాని. నేను ఒక మంచి విద్య, గొప్ప ఉద్యోగం, ఇది అన్ని కుడి పదార్థం వైపు ప్రశ్న.

నేను ఇప్పటికే అవాస్తవిక.

సున్నితమైన

నుండి ప్రతి సమావేశంలో నేను రాళ్ళు రువ్వి ఉంది, కానీ ఒక ఈ రోజుల లో ఉండటం నా ఆలింగనం, ఆమె అడిగాడు కోసం యూరోల. నేను తాగుతూ ఒక వారం, అప్పుడు లేచి, కొట్టుకుపోయిన నా ముఖం మరియు గ్రహించారు ప్రపంచ దురాశ. ఎల్లప్పుడూ సర్దుబాటు. ప్రయత్నించారు అర్థం ఆమె నిరంకుశమైన కోరిక కెరీర్ వృద్ధి. సంవత్సరాల ఆమోదించింది, ఏమీ మార్చబడింది. మా చివరి సంభాషణ ఆమె నాకు చెప్పారు ఆ కుటుంబం మరియు పిల్లలు ఒక బోరింగ్ డే నిన్న, ఈ జీవితం కాదు ఆమె. తప్పనిసరిగా మా సమయం లో ఎక్కువ అమ్మాయిలు కోసం వీరిలో కుటుంబ విలువలు ప్రధానం

About