భావాలు ప్రారంభమైంది ఫేడ్ ప్రతి ప్రయాణిస్తున్న రోజు మేము మరింత మరియు మరింత గ్రహించారు మారింది ఎప్పటికీ నిజంగా సన్నిహితులు. హర్ట్, నొప్పి, మరియు నిరాశ దీర్ఘ సహచరులతో జీవితంలో, తనిఖీ దాదాపు అన్ని డేటింగ్ సైట్లు కోసం వివాహం. సమయం చాలా గడిపాడు, అయిపోయిన తాము ఖాళీ ఆశలు: అరుదైన సమావేశం పురుషులు సైట్ల నుండి మంద, నాకు నరాలు. ఒక తేదీ జరుగుతుందో, నేను ఒక మనిషి చూడటానికి దాదాపు ప్రేమ, కానీ బదులుగా నేను పొందండి ఆఫర్ వెళ్ళి గదులు తో మందపాటి వయస్సు ఒక వివాహిత మనిషి. దాదాపు ఎల్లప్పుడూ, ఫోటోలు మరియు సమాచారం గురించి ఆ వ్యక్తి నిజం. అదే రోజు నుండి రోజు, సంవత్సరం, మరియు మీరు ఇప్పటికే ఆలోచిస్తూ — ఈ సాధారణ జీవితం యొక్క ఆధునిక నివాసులు మెట్రోపోలిస్. కానీ ఒక రోజు మెరుపు విష్ణుతో మీరు ప్రశ్న, ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి. వస్తుంది అవగాహన సంప్రదాయ విలువలు నిజంగా శాశ్వతమైన.

మా ధరలు సగటున ఇరవై-ఐదు క్రింద మార్కెట్. ఒక అధిక స్థాయి, సేవ యొక్క ఒక సరసమైన ధర వద్ద నిజంగా ఉంది

About